Digital skogsträff för kvinnor

Vi vill bjuda in kvinnliga skogsägare till en unik möjlighet att fördjupa sig inom skogsbruket generellt och skogsägande i synnerhet.

I denna digitala träff får du som deltar bland annat lära dig om digitaliseringen i skogsbruket, vad artskyddsförordningen innebär, vad du som skogsägare behöver känna till om din skog och hur du med digitala hjälpmedel kan få ut mer information om din skog.

Den 4 oktober går träffen under temat: Lär känna din skog med digitala hjälpmedel. 
Varmt välkommen med din anmälan!

Anmälan görs via denna länk. 

Tid: 4 oktober kl. 17.40-20.00
Plats: Via det digitala verktyget zoom. Länk skickas ut vid anmälan och en dag innan eventet.

Program:

17.40            Förincheckning

18.00            Välkommen

18.15            Den aktuella skogspolitiken - Ida Nyberg, jurist Norra Skog

18.55            Skoglig grunddata och digitala hjälpmedel - Emma Sandström, forskningsingenjör SLU, Liselott Nilsson, GIS-specialist Skogsstyrelsen

19.40            Skogsbruksplan och digitala hjälpmedel - Elin Swartling, medlemsstrateg Norra Skog

20.00            Tack för ikväll

Detta är ett samarrangemang med Norra Skog, LRF, Länsstyrelsen Västerbotten, SCA, Skogforsk, Skogstekniska klustret, Skogsstyrelsen, SLU och Skogsprogram Västerbotten
Läs mer om vad Skogsträff för kvinnor är här.