Föreläsning: Förvärv av skogsfastigheter

Som privat skogsägare ställs man någon gång inför att köpa, sälja eller överlåta en fastighet. Det är en naturlig del av skogsägarlivet.

Under tre kvällar i augusti bjuder Skogsbyrån in till digitala föreläsningar där du får inblick i hur en fastighetsaffär planeras, vad som gäller vid överlåtelse, samt praktiska sätt att hålla ihop övertagandet med betalningen. Vi berör även på vilka sätt skogsfastigheter normalt finansieras och hur man planerar för det.

Föreläsningstillfällen:
FO Väst, tisdag 24/8 2021. Kl 18-19
FO Öst, onsdag 25/8 2021. Kl 18-19
FO Nord, torsdag 26/8 2021. Kl 18-19

Mer information och länkar publiceras i augusti.