Föreläsning: Förvärv av skogsfastigheter

Som privat skogsägare ställs man någon gång inför att köpa, sälja eller överlåta en fastighet. Det är en naturlig del av skogsägarlivet.

Skogsbyrån bjuder in till digitala föreläsningar där du får inblick i hur en fastighetsaffär planeras, vad som gäller vid överlåtelse, samt praktiska sätt att hålla ihop övertagandet med betalningen. Vi berör även på vilka sätt skogsfastigheter normalt finansieras och hur man planerar för det.

Föreläsningstillfällen:
(Tidigare planerade tillfällen i augusti är inställda)
Nytt datum, information och länkar till föreläsningarna publiceras längre fram.