Digitalt markägarmöte om kalkbarrskogar

Välkommen till ett digitalt möte för markägare om kalkbarrskogar i Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jämtlands län bjuder i samarbete med Norra Skog och Skogsstyrelsen in till mötet för de markägare som fått brev från länsstyrelsen med information om naturvärden i kalkbarrskogar.

Jämtlands län har unikt stora förekomster av kalkbarrskogar både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Dessa skogar finns runt Storsjöbygden och i stråk norrut i ett område med kalkrik berggrund.  I gamla kalkbarrskogar, både tall och gran, som inte är brukade med kalhyggesbruk finns ofta mycket naturvärden och en särskilt en rik svampflora med ovanliga arter.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under åren 2018–2019 inventerat kalkbarrskogarna i länet och vi har nu informerat alla markägare där naturvärden finns. Kanske väcker brevet från länsstyrelsen en del frågor hos dig som markägare?

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vill därför tillsammans informera om våra olika roller och vad brevet innebär för dig som är markägare. Syftet med brevet är att öppet redovisa våra resultat så att du som markägare så tidigt som möjligt kan ta hänsyn till dessa värden i din planering. Hänsyn kan till exempel innebära såväl alternativa brukningsmetoder, förstärkt hänsyn, frivillig avsättning eller områdesskydd med markersättning. 

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till handläggare på Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen både under och efter det digitala mötet. Norra Skog kommer att ge sin syn på hur man ser på hantering av kalkbarrskogar.

Det digitala mötet ordnas onsdagen den 16 december kl. 18.30

Anmälan sker genom att skicka ett mail till anmalan@norra.se senast 16/12 klockan 12.00.
Länk till mötet skickas ut per e-post efter lunch den 16/12 till de som anmält sig till mötet och uppgett e-postadress.

Har du frågor, välkommen att kontakta Norra Skogs växel 010-583 10 00.