Örnsköldsvik södra

Sbo-råd 

John Hallin
070-356 70 27 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Mari Sjödin 070-303 13 91  

Sekreterare

Mats Andersson 070-355 30 94   Utbildningsombud
Anita Cordestam 070-397 02 97
  Medlemsombud
Nils-Gunnar Bylund 070-632 89 27
  Vice ordförande
Anders Hellström 070-656 28 02
  Viltombud
Ulrika Nordin 070-379 60 99
   

 

Valberedning

Sören Ledin
070-398 39 20 Epost Sammankallande
Arne Berglund 073-042 39 48

Gunilla Kjellsson 070-589 66 02

 

 

Valberedningens förslag 2023

Årsmötesordförande: Anna Britta Åkerlind, Sund

Sekreterare för årsmötet: Sara Arnmark, Kubbe

Justerare: Rolf Edholm, Norrflärke och (nominering kommer senare)

Antal ledamöter i sbo-rådet: 8 personer

Ordförande sbo-rådet: Anders Hellström, Sidensjö

Ledamöter sbo-råd: 

Sven Sandström, Omval    2 år

Johan Wintvik, Omval    2 år

Anita Cordestam, Omval    2 år

Anders Hellström, Omval    2 år

 Mari Sjödin, Omval    1 år

John Hallin, Omval    1 år

Roger Mårtensson, Omval    1 år

Rebecka Matti Westman, Nyval      1 år

Ombud till föreningsstämman: 

Ordinarie:  John Hallin, Sidensjö             

Ordinarie:  Sven Sandström, Norrflärke

Ordinarie:  Anders Hellström, Sidensjö                              

 Ordinarie:  Mari Sjödin, Själevad   

Ersättare:  Johan Wintvik, Sörmesunda

Ersättare: Anita Cordestam, Bjästa