Örnsköldsvik södra

Sbo-råd 

John Hallin
070-356 70 27 Epost Ordförande och näringspolitiskt ombud
Mari Sjödin 070-303 13 91  

Sekreterare

Mats Andersson 070-355 30 94   Utbildningsombud
Anita Cordestam 070-397 02 97
  Medlemsombud
Nils-Gunnar Bylund 070-632 89 27
  Vice ordförande
Anders Hellström 070-656 28 02
  Viltombud
Ulrika Nordin 070-379 60 99
   

 

Valberedning

Sören Ledin
070-398 39 20 Epost Sammankallande
Arne Berglund 073-042 39 48

Gunilla Kjellsson 070-589 66 02