Anundsjö

Sbo-råd 

Sven Sandström
070-654 31 48 Epost Ordförande och viltombud
Lars-Erik Nordlander 070-328 51 03    
Daniel Olofsson
070-325 52 92
   
Johan Wintvik 070-357 87 92   Näringspolitiskt ombud
Roger Mårtensson 073-183 14 11
   

 

Valberedning

Björn Mårtensson
070-241 26 32  Epost Sammankallande
 Fredrik Andersson 070-309 75 19
   

Viltombud

Sven Sandström  070-654 31 48    
Tommy Olsson  070-573 52 23    

Valberedningens förslag 2023

Årsmötesordförande: Anna Britta Åkerlind, Sund

Sekreterare för årsmötet: Sara Arnmark, Kubbe

Justerare: Rolf Edholm, Norrflärke och (nominering kommer senare)

Antal ledamöter i sbo-rådet: 8 personer

Ordförande sbo-rådet: Anders Hellström, Sidensjö

Ledamöter sbo-råd: 

Sven Sandström, Omval    2 år

Johan Wintvik, Omval    2 år

Anita Cordestam, Omval    2 år

Anders Hellström, Omval    2 år

 Mari Sjödin, Omval    1 år

John Hallin, Omval    1 år

Roger Mårtensson, Omval    1 år

Rebecka Matti Westman, Nyval      1 år

Ombud till föreningsstämman: 

Ordinarie:  John Hallin, Sidensjö             

Ordinarie:  Sven Sandström, Norrflärke

Ordinarie:  Anders Hellström, Sidensjö                              

 Ordinarie:  Mari Sjödin, Själevad   

Ersättare:  Johan Wintvik, Sörmesunda

Ersättare: Anita Cordestam, Bjästa