Anundsjö

Sbo-råd 

Sven Sandström
070-654 31 48 Epost  Ordförande och viltombud
Lars-Erik Nordlander 070-328 51 03    Vice ordförande
Maria Selqvist 073-024 09 93    Utbildningsombud
Daniel Olofsson
070-325 52 92
   
Hans Vikström 070-215 89 41    
Johan Wintvik 070-357 87 92   Näringspolitiskt ombud
Åsa Svensson 070-607 65 87
   

 

Valberedning

Björn Mårtensson
070-241 26 32  Epost Sammankallande

Viltombud

Sven Sandström  070-654 31 48    
 Tommy Olsson  070-573 52 23