Storuman

Sbo-råd 

Robert Andersson
070-372 00 81 Epost Ordförande och utbildningsombud
Kjell Åström 070-177 51 31
 

Vice ordförande  och viltombud

Sofia Lindberg 070-674 32 03   Sekreterare och medlemsombud
Svante Larsson
070-302 62 84
  Näringspolitiskt ombud
Tor Larsson 070-261 51 22   Viltombud

 

Valberedning

Niklas Larsson
070-342 84 25 Epost  
Per-Olof Stenvall
070-399 91 80
   
Lena Rubertsson
070-302 79 94