Storuman

Sbo-råd 

Robert Andersson
070-372 00 81 Epost Ordförande och utbildningsombud
Kjell Åström 070-177 51 31
 

Vice ordförande och viltombud

Sofia Lindberg 070-674 32 03   Medlemsombud
Svante Larsson
070-302 62 84
  Näringspolitiskt ombud
Anna Höglund 070-289 94 65   Sekreterare

 

Valberedning

Niklas Larsson
Epost  
Per-Olof Stenvall