Sorsele

Sbo-råd 
Mikael Nilsson
070-559 94 99 Epost Ordförande och medlemsombud 
Lennart Sjöberg 070-656 72 93  

Vice ordförande, näringspolitiskt ombud och viltombud

Reidar Hjukström 070-651 18 95   Sekreterare
Nina Häreskog-Linder
073-021 88 07
   

 

Valberedning

Joakim Arvidsson
073-088 06 01 Epost Sammankallande
Anders Gradin 070-130 14 86
Inger Stenlund 070-369 07 86