Sorsele

Sbo-råd 
Mikael Nilsson
070-559 94 99 Epost Ordförande 
Lennart Sjöberg 070-656 72 93  

Vice ordförande, näringspolitiskt ombud och viltombud

Reidar Hjukström 070-651 18 95   Sekreterare och utbildningsombud
Nina Häreskog-Linder
073-021 88 07
  Medlemsombud
Conny Sandberg 073-818 07 81
   

 

Valberedning

Joakim Arvidsson
073-088 06 01 Epost Sammankallande
Gudrun Knutsson 070-338 80 15
Inger Stenlund 070-682 13 89