Holmselet 1:6

Välkommen till Holmselet 1:6!

Fastigheten Holmselet hittar du ca 4 mil från Skellefteå i närheten av Finnforsfallet. Holmselet 1:6 ägs sedan 1974 av Norra Skog.

Fastigheten består av ett sammanhängande skifte som omfattar totalt 837 hektar, varav 739 hektar produktiv skogsmark. Totalt har 80 ha (10,8%) målklassats som naturvårdsområden som lämnas orört, varav 70 ha i form av ett 20-årigt Naturvårdsavtal (2016-2036) med Länsstyrelsen i Västerbotten som ansvarig.

Fastigheten präglas av en intressant topografi med Nyängesberget som högsta punkt på 270 meter över havet och Skellefte älv i norr på 132 meter över havet som lägsta punkt. Här har det genom naturliga förutsättningar och tidigare brukande av skog och mark utvecklats höga naturvärden och kulturmiljövärden samt fornminnen.

På fastigheten finns det tre välkomstskyltar med karta och information om området. Skyltarna ser du som röda prickar på kartan, "Här är du!".

  • Koordinater till skylt 1: DG (decimalagrader) 64.776320, 20.315909. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°46'34.8"N 20°18'57.3"E. Här hittar du även toalett. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå.
  • Koordinater till skylt 2: DG (decimalagrader) 64.774365, 20.297558. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°46'27.7"N 20°17'51.2"E. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå.
  • Koordinater till skylt 3: DG (decimalagrader) 64.789015, 20.328616. GMS (Grader, minuter, sekunder) 64°47'20.5"N 20°19'43.0"E. Klicka här för vägbeskrivning från Skellefteå. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta virkesområdeschef
Mikael Frisk
Mobil: 070-370 90 14
E-post: mikael.frisk@norra.se