Skogsdag, del 4

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej. Under 2020 erbjuds följande skogsdagar inom Norra Skogs verksamhetsområde.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2020 ställs in på grund av coronaviruset

Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och på grund av den senaste tidens händelseutveckling ställs träffarna in för att minska risken för smittspridning. Projektet kommer planeras om med nya datum under hösten 2020 alternativt våren 2021.

Planerade skogsdagar 2020 - INSTÄLLT

Redan nu finns det preliminära datum för sensommarens skogsdagar. Platser och tider kan komma att uppdateras under våren.

22 augusti, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområde Luleå och Piteå älvdalar
29 augusti, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområdena Skellefteå älvdal + Mellanbygden  
5 september, 10.00-14.00 Skogsdag inom virkesområde Södra Västerbotten

 

Får du MERSMAK på röjning efter att ha deltagit i projektet?

Vi förstår det! Röjning är viktigt och ger resultat. Det är en av de viktigaste insatserna du kan göra för din skog.

Vill du vara aktiv med att själv röja i dina skog rekommenderar vi att du har ett röjsågskörkort. Med den kunskapen med dig blir dina arbetspass effektivare och ditt arbete säkrare och tryggare. Mer om röjsågskörkortet kan du läsa i Norra Skogsskolans kurskategori Äga och bruka skog

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer