Mersmak röjning

Med röjning kan den egna skogen formas mot önskade värden. I projektet Mersmak röjning får skogsägare över hela landet – både de som röjer själva och de som köper tjänsten – möjlighet att tillgodogöra sig värdefulla kunskaper. Alla är välkomna att delta, oavsett om man är medlem i Norra Skog eller ej.

Projektet är landsomfattande och drivs av Säker Skog tillsammans med de tre skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog, Södra samt LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Mersmak röjning är en del i årets temasatsning, Lyft ditt skogsägande med 30% - produktionshöjande åtgärder!

Mersmak röjning finansieras genom Landsbygdsprogrammet och är gratis för deltagarna. Projektet syftar dels till att öka teoretisk och praktisk kunskap hos skogsägare rörande möjligheter att via aktiv ungskogsröjning öka både biologisk mångfald och värdeproduktion i skogsbruket. Och även till att sprida kunskap kring möjligheter att förebygga och sprida risker utifrån ett förändrat klimat. 

Utbildningsträffarna är ett fint tillfälle för många att öka sina kunskaper om röjning och hur röjningen kan bidra till att forma skogen efter de egna målen. Projektet passar både de skogsägare som är vana att röja själva, de som gärna vill lära sig samt de som köper tjänsten och som vill kunna förstå den bättre.

I projektet ingår utbildningsträffar inomhus, studier i webbaserat material och praktiska moment utomhus. All information om var årets träffar arrangeras ser du nedan. I anslutning till träffarna finns det en anmälningslänk för dig som vill delta.

Träffarna i projektet Mersmak röjning under 2020 ställs in på grund av coronaviruset

Föreningen följer löpande de angivna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och på grund av den senaste tidens händelseutveckling ställs träffarna in för att minska risken för smittspridning. Projektet kommer planeras om med nya datum under hösten 2020 alternativt våren 2021. 

Följ oss gärna på social medier för att få information om nya datum eller lägg in en intresseanmälan för upptaktsträffen nedan så får du information när nytt datum är satt:

Norra Skogsskolans Facebooksida
Säker Skogs Facebooksida

> Intresseanmälan för upptaktsträff

Vad får du lära dig?

Här är några av de ämnen vi lyfter fram:

 • När, var och hur man ska röja
 • Anpassningar till ändrat klimat
 • Hur mångfalden i skogen kan ökas
 • Att forma skogen mot egna mål
 • Skogens möjligheter i klimat- och hållbarhetsfrågorna
 • Beställarkompetens, att anlita röjningshjälp
 • Utrustning och teknik

Under 2020-2021 kommer utbildningsinsatsen erbjudas i ett antal geografiska områden, som vi kallar för virkesområden:

 • Virkesområde Luleå och Piteå älvdalar
 • Virkesområde Skellefteå älvdal
 • Virkesområde Mellanbygden
 • Virkesområde Södra Västerbotten

Under 2021 kommer utbildningsinsatsen erbjudas i:

 • Virkesområde Torneå och Kalix älvdalar
 • Virkesområde Södra Lappland
 • Virkesområde Norra Ångermanland
 • Virkesområde Örnsköldsvik
 • Virkesområde Södra Ångermanland

Mersmak röjning - utbildningens innehåll

 • Del 1, Upptaktsträff: översiktligt om vikten av röjning
 • Del 2, Teoriföreläsning: grunderna kring röjning, biologi, ekonomi, mångfald, klimat
 • Del 3, Besök i butik: för den med röjsåg eller den som vill köpa, säkerhetskontroll och skötsel
 • Del 4, Skogsdag: stationer längs en slinga i ungskog, presentationer, demonstrationer och övningar, hjälp med planering av egen röjning
 • Del 5, Uppföljningsträffar röjning

Mer information om datum för planerade träffar hittar du nedan.

 

Vill du veta mer?

Mauritz Öjbrandt

Medlemsstrateg

070-337 07 14

Erika Nilsson

Utbildningsstrateg Kunskapsportalen

070-254 98 48

Säker Skog

Mer information om projektet Mersmak röjning kan du hitta via projektägaren Säker Skogs webbplats.

Läs mer