Skogsägarplan – ditt planeringsunderlag

Bas

Skogsägarplan – ditt planeringsunderlag

Kursnivå: Bas

Att äga skog innebär att man måste anpassa skogsskötseln till en rad förutsättningar utöver egna intressen och mål. Allt från virkesproduktion och biologisk mångfald till ekonomi och avkastning måste beaktas.

En viktig förutsättning för att klara det är att man har ett bra planeringsunderlag för skötseln av sin fastighet. Lär dig mer om Norra Skogs Skogsägarplan i den här korta filmen.

Tidsåtgång: 2 minuter

 

 

Intresserad av att veta mer? Klicka här.

Skogsägarplan – ditt planeringsunderlag

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser