Lär dig mer om röjning

Bas

Lär dig mer om röjning

Kursnivå: Bas

Röjning i ungskog görs för att ge de kvarvarande träden utrymme att växa bättre och bli mer stormfasta. Att inte röja leder till skogar med klena stammar av dålig kvalitet och större risk för snö- och vindskador.

Vad röjning är, varför du ska röja i dina skogar, vilken nytta åtgärden medför och hur vet du var och när det är dags att röja på din fastighet är frågor vi hoppas att du får svar på i den här utbildningen.

Tidsåtgång: 25 minuter

Filmen "Ungskogsröjning"

I filmen får vi följa instruktörerna Mathilda och Jannicke som visar på planering, utrustning, teknik och uppföljning av röjningen. Här visas också hur röjning i tallskog, blandskog och brant terräng går till. Många skogsägare röjer själva, men finns inte tiden är det ofta lönsamt att leja bort arbetet, för att slippa den kostsamma upprensningen av oröjd gallringsskog.

Filmen är framtagen för Skogskunskap i samarbete med Skogforsk, Säker Skog, Skogkurs, Skogsstyrelsen och Skötselskolan.

 

Vill du lära dig mer om skogens skötsel? Då rekommenderar vi vår nyaste utbildning Värdeskapande skogsskötsel! Se mer information nedan.

Lär dig mer om röjning

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser