Lär dig mer om plantering

Bas

Lär dig mer om plantering

Kursnivå: Bas

När skogen avverkas ska den ersättas med ny. En bra barndom lägger grunden för ett bra liv. Så är det också för skogen.

Det är vid föryngringen som skogsägaren har störst chans att påverka den framtida skogens värde. Vad plantering innebär, varför du ska plantera och när du gör det är frågor vi hoppas att du får svar på i den här filmen.

Tidsåtgång: 2 minuter

 

Vill du lära dig mer om skogens skötsel? Då rekommenderar vi vår nyaste utbildning Värdeskapande skogsskötsel! Se mer information nedan.

Lär dig mer om plantering

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser