Lär dig mer om markberedning

Bas

Lär dig mer om markberedning

Kursnivå: Bas

Nästan alla föryngringsytor markbereds. Markberedning görs för att underlätta planteringen och för att ge skogsplantorna goda chanser att överleva och växa bra.

Vad markberedning är, varför du ska markbereda, vilken nytta åtgärden medför och hur vet du var och när det är dags att markbereda på din fastighet är frågor vi hoppas att du får svar på i den här filmen.

Tidsåtgång: 2:30 minuter

Lär dig mer om markberedning

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser