Lär dig mer om gallring

Bas

Lär dig mer om gallring

Kursnivå: Bas

Nästan all skog behöver gallras någon gång. Vid gallringen tas träd med sämre kvalitet bort så att de som står kvar får chans att utvecklas till värdefulla träd.

Vad gallring är, varför du ska gallra, vilken nytta åtgärden medför och hur vet du var och när det är dags att gallra på din fastighet är frågor vi hoppas att du får svar på i den här filmen.

Tidsåtgång: 3 minuter

 

Vill du lära dig mer om skogens skötsel? Då rekommenderar vi vår nyaste utbildning Värdeskapande skogsskötsel! Se mer information nedan.

Lär dig mer om gallring

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser