Lär dig mer om föryngringsavverkning

Bas

Lär dig mer om föryngringsavverkning

Kursnivå: Bas

Vid avverkning skördas huvuddelen av träden i beståndet för att ge plats åt en ny skogsgeneration. Avverkning ska alltid göras hänsynsfullt och skapa en bra skog för framtiden.

Hur planeringen kan göras, vilken hänsyn som ska tas och hur du vet var och när det är dags att avverka på din fastighet är frågor vi hoppas att du får svar på i den här filmen.

Tidsåtgång: 3 minuter

Lär dig mer om föryngringsavverkning

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser