Eftersläckning

Grund

Eftersläckning

Kursnivå: Grund

Pris: 1500:-

Pris för medlem: 0:-

Priser är inklusive moms

Denna utbildning vänder sig till markägare eller andra som ska utföra eller planera eftersläckning på kontrollerade bränningar och uppkomna skogsbränder. Utbildningen ger en teoretisk grund i eftersläckning och efterbevakning som utrustning, taktik, metoder och säkerhet.

De flesta skogsbränder som bryter ut är orsakade av blixtnedslag, tåg, cigarettfimpar, eldning eller är anlagda. Norra har tydliga rutiner för brandsäkerhet och har vidtagit flera åtgärder för att förebygga bränder och följer de branschgemensamma riktlinjer för skogsbrand och eftersläckning som tagits fram på nationell nivå. Norra Skog samverkar även med övriga skogsföretag och följer SMHI:s brandriskindex noggrant i tider då risk för bränder är hög.

Markägaren är den som har ansvaret för efterbevakning och eftersläckning vid brand. Norra Skog erbjuder därför sina medlemmar kostnadsfri utbildning i eftersläckning via skogsbranschens gemensamma Skogsskötselskola.

Om du inte är medlem i föreningen har du möjlighet att köpa kursen via Skötselskolan direkt. Klicka då på länken "Anmälan" uppe till höger så slussas du vidare till Skötselskolan där du kan köpa kursen i ett paket tillsammans med flera andra utbildningar.

För medlemmar i Norra Skog

  1. Klicka på länken https://course.skotselskolan.se/brjbdxhr
  2. Om du aldrig tidigare besökt Skötselskolan skapar du upp en ny användare där du knappar in namn, telefon eller mail samt väljer ett eget lösenord. Om du redan har en användare men glömt ditt lösenord klickar du på "Välj/återskapa lösenord".
  3. En ny sida öppnas, knappa in koden 724653 i det övre vänstra hörnet och "Lägg till" för att få tillgång till kursavsnittet

Råd till skogsägare

Norra Skog uppmanar skogsägare att se över sina försäkringar för skogsfastigheten och säkerställa att försäkringen gäller både för brand och storm. De flesta försäkringsbolag har även skydd för avgångar vid extrema väderlägen så som torka.

Det är förenat med stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor skogsbrand. Skaffa dig kunskap om eftersläckning enligt ovan.

Om du drabbas - kontakta din skogsinspektor för rådgivning.

Eftersläckning

Kursnivå: Grund

Pris: 1500:-

Pris för medlem: 0:-

Priser är inklusive moms