Skogen & Viltet

Grund

Skogen & Viltet

Kursnivå: Grund

Pris: 399:-

Pris för medlem: 99:-

Priser är inklusive moms

Utbildningen Skogen & Viltet ger dig bra inblick i den svenska viltförvaltningen och hur skogen och klövviltet påverkar varandra.

Medlemspris: 79 kronor exkl. moms
Ordinarie pris: 319 kronor exkl. moms

> Läs om möjligheten att göra avdrag för kursavgiften i din näringsverksamhet här. 

Utbildningen redogör för de mål som satts upp lokalt och nationellt och resonerar kring hur vi når dem. Syftet är att ge dig verktyg i arbetet att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet i din skog.

Den här utbildningen fokuserar mycket på älg, eftersom älgen är det djur som påverkar skogen absolut mest i norra Sverige, men även andra arter av klövvilt som förekommer i norra Sverige berörs.

OBS Du behöver inte vara medlem i Norra Skog för att delta i webbutbildningen och du kan genomföra den oavsett var i landet du bor eller var din skog är belägen.

Kursen består av

  • Sju kursavsnitt (som du genomför vid valfri tidpunkt på webben)

Utbildningen fokuserar på

  • Hur skogen och klövviltet påverkar varandra.
  • Hur vi organiserar jakten på klövvilt i Sverige.
  • Att känna igen viltskador orsakade av klövvilt och få tips på vad du kan göra om din skog drabbats hårt av viltskador.
  • Du får också verktyg för att bättre kunna diskutera och påverka i frågor gällande viltförvaltning lokalt.

Du kan påbörja kursen när som helst. Ungefärlig tidsåtgång, 120 minuter. 

 

 

Svar på några vanliga frågor

Hur anmäler jag mig till kursen?

Klicka på ”Köp kurs” längst upp till höger på sidan.

Du ombeds då att logga in som medlem eller att upprätta ett inloggningskonto för att genomföra köpet och därefter starta kursen. Det finns instruktioner i de olika stegen.

Du kan även följa de olika stegen här:

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du är medlem i föreningen

Hur du köper kurs i Skogsskolan om du inte är medlem i föreningen

Vad kostar kursen?

Ordinarie pris: 319:- exkl. moms, 399:- inkl. moms

Rabatterat pris för medlem i Norra Skogsägarna: 79:- exkl. moms, 99:- inkl. moms

Hur får jag kvitto för den köpta kursen?

Du får ett kvitto på köpt kurs till den e-post som finns kopplad till ditt medlemskap eller den du e-post du anger när du upprättar ett konto för inloggning.

Hur gör jag om jag har ytterligare frågor?

Du får då gärna kontakta någon av våra lokala rådgivare, skogsinspektorer, eller ansvariga för Norra Skogs ubildningar. Kontaktuppgifter hittar du på norraskog.se.

 

Skogen & Viltet

Kursnivå: Grund

Pris: 399:-

Pris för medlem: 99:-

Priser är inklusive moms