I skogen växer välfärden

Bas

I skogen växer välfärden

Kursnivå: Bas

Det svenska skogsbruket är vårt globala bidrag i lösningen på klimatfrågan, samtidigt skapar det grundläggande förutsättningar för vår fortsatta välfärd i Sverige.

Hur det hela hänger ihop hoppas vi att du får svar på i den här filmen. 

Tidsåtgång: 4:17 minuter

I skogen växer välfärden

Kursnivå: Bas