Handel med insatser

Bas

Handel med insatser

Kursnivå: Bas

I den här utbildningen får du lära dig mer om hur du som medlem kan köpa eller sälja dina emitterade insatser via Norra Skogs handelsplats.

Insatsemission
Ekonomiska föreningar som Norra Skog kan föra över sitt fria egna kapital till medlemsinsatser. Det kallas insatsemission och innebär att ett belopp tillgodoförs ditt insatskapital. Styrelsen lämnar förslag på vinstdelning vid bokslutssammanträdet. Beslut om insatsemission fattas vid den årliga föreningsstämman i maj, överföring av vinstdelning till medlemmarna görs därefter i juni. Utdelningen hamnar på ditt medlemskonto ”Insatskonto emitterat”. Pengarna tillförs dig, men binds samtidigt i föreningen till den tidpunkt då du som medlem har rätt att få ut din insats.

Det finns även möjlighet till handel med insatsemissioner. Där kommer medlemmar kunna köpa och sälja de delar av vinstdelningen som sker mellan varandra genom inbetalning till insatskonton (emitterade insatser). Detta gör insatserna likvida och skapar valmöjlighet för dig som medlem att antingen få pengar i handen eller kvarstå med insatserna i vår förening och få ränta kommande år.

Lär dig mer om hur det går till i den här utbildningen.

Hitta till handelsplatsen
Handelsplatsen når du via Norra Skogs Mina Sidor. Under kategorin Ekonomi hittar du fliken Handel med insatser.

> Läs mer här

Handel med insatser

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser