Efterbevakning vid skogsbrand - markägarens ansvar

Bas

Efterbevakning vid skogsbrand - markägarens ansvar

Kursnivå: Bas

Hur förberedd är du om du skulle drabbas av brand i din skog? Som ett led i Norra Skogs projekt ”Efterbevakning av skogsbrand” bjöd vi den 28 april 2022 in till en digital skogskväll där deltagarna fick vägledning i vad man kan göra och tänka på före, under och efter en brand i skogen.

Syftet med kvällen var att öka kunskapen och medvetenheten om åtgärder och ansvar i händelse av skogsbrand. Här kan du ta del av den digitala utbildningskvällen i efterhand.

Program och medverkande

  • Välkomna! Kort information om Norra Skogs projekt ”Efterbevakning”. Erika Nilsson & Jan-Olof Lindberg.
  • Information om projekt "Överlämnande" och vad det syftar till. Rolf Björheden, Skogforsk.
  • Om skogsbrand samt ”före under och efter branden”. Fredrik Edlund, Medelpads Räddningstjänstförbund.
  • Försäkringsbolagens syn på försäkring av skog och förebyggande arbete. Johan Litsmark, Länsförsäkringar.
  • Arbete i brandskadad skog. Svarte Swartling, praktisk utbildare Norra Skog.
  • Frågestund, avslutning, utvärdering.

Tidsåtgång: 1 timme, 36 minuter


Under sändningen kunde deltagarna ställa frågor via en chatt. Har du några frågor? Skicka dem till utbildning@norraskog.se så återkommer vi med svar.

 

Efterbevakning vid skogsbrand - markägarens ansvar

Kursnivå: Bas

Relaterade kurser