Det aktiva skogsbrukets klimatnytta

Bas

Det aktiva skogsbrukets klimatnytta

Kursnivå: Bas

Ett aktivt brukande av skogen med ökad tillväxt och där vi ersätter fossila resurser med förnybar skogsråvara är en av de viktigaste åtgärderna för att motverka den globala uppvärmningen.

Hur det hela hänger ihop hoppas vi att du får svar på i den här filmen. 

Tidsåtgång: 4:18 minuter

Det aktiva skogsbrukets klimatnytta

Kursnivå: Bas