Norra Skogs egna fastigheter

Norra Skog äger ett antal skogsfastigheter runt om i vårt verksamhetsområde som lämpar sig väl för besök på egen hand en ledig dag eller för studiebesök med skogvaktare som guide under en skogsdag. 

I dagsläget har en av våra fastigheter utrustats med informationsskyltar som gör det enkelt att navigera sig och som även förmedlar kunskap om skog, skogsbruk, naturhänsyn och annat som kan vara spännande att lära sig om på den aktuella platsen. Framöver kommer fler av våra fastigheter utvecklas på samma sätt, så att fler ska ha nära till någon av våra besöksskogar. 

Våra skogar kan ni besöka när ni vill och ett tips är att först ta vägen förbi någon av fastighetens välkomstskyltar så att ni får en överblick av fastigheten och de många olika informationspunkter som finns där.

Ni är också varmt välkomna att kontakta våra lokala skogvaktare för guidning under ett skogsbesök med er skolklass, på era pensionärsträffar, politikerträffar, arbetsplatsträffar eller under vilka andra typer av möten som helst. Se kontaktuppgifter till aktuell skogvaktare nedan för att boka in ditt besök.