Hannes Alajärvi

Produktionsassistent

Telefon

Avdelning

Virkesområde Södra Norrbotten

E-post

Kontor

Luleå