Verksamhetsutveckling

Telefon: 010-583 10 00
Anna-Karin Jonsson

Anna-Karin Jonsson

Verksamhetsutvecklingschef

Sandra Backskog

Sandra Backskog

Verksamhetsutvecklare

Sofia Persson

Sofia Persson

Verksamhetsutvecklare

Therése Ramström

Therése Ramström

Certifieringsansvarig

Niklas Norén

Niklas Norén

Miljöansvarig

Henrik Wiklund

Henrik Wiklund

Verksamhetsutvecklare