Utveckling & Tjänster

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00
Nils Broman

Nils Broman

Utvecklingschef

Erik Andersson

Erik Andersson

Chef Skogsägarplan

Nina Berglund

Nina Berglund

Chef Skogsbyrån

Gustav Karlefors

Gustav Karlefors

Chef Vägbyrån

Johan Wiklund

Johan Wiklund

Chef Digitalisering & Nya affärsmodeller

Henrik Wiklund

Henrik Wiklund

Processutvecklare

Olof Falkeström

Olof Falkeström

Skogsskötselspecialist

Mikael Markström

Mikael Markström

Naturvårdssamordnare

Karta