Digitalisering & Nya affärsmodeller

Besöksadress: Skeppargatan 1
Postadress: Box 4076, 904 03 Umeå
Telefon: 010-583 10 00 Växel
Johan Wiklund

Johan Wiklund

Chef Digitalisering & Nya affärsmodeller

Ulrika Wide

Ulrika Wide

Specialist skoglig planering

Per-Olof Nordin

Per-Olof Nordin

Produktägare DISA och Nova

Robert Holmgren

Robert Holmgren

Digitaliseringsspecialist

Karta