Förmedling av skogsfastigheter

Att köpa en skogsfastighet är en dröm för många. Att äga sin egen mark, en liten bit av Sverige. Ett skogsförvärv kan också vara den största affären i livet. Våra fastighetsmäklare är specialister på just skogsfastigheter och hjälper dig tryggt genom hela försäljningsprocessen.

ÄLVSBYN VISTHEDEN 3:1

Fastigheten Vistheden 3:1 omfattar 75 hektar och är belägen en mil väster om Älvsbyn i Norrbottens län. Den består till 54 hektar av produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 10 000 skogskubikmeter, 10 hektar inägomark, stuga. Fastigheten säljas genom offentlig auktion i Älvsbyn den 31 aug 2022.

DOROTEA FJÄLLBRÄNNA 1:19

Obebyggd skogsfastighet 4 mil väster om Dorotea. 32 hektar skog varav 29 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförråd om 2 400 m3sk där huvuddelen är medelålders. Pris 600 000kr.

KROKOM VÄSTERKÄLEN 1:6 - OFFENTLIG AUKTION

Krokom Västerkälen 1:6 omfattar 69,4 ha och är belägen ca 44 km nordväst om Krokom i Jämtlands län. Fastigheten består av 54,7 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om 8 900 m3sk. Fastigheten säljs genom offentlig auktion i Östersund den 23 augusti 2022.

Östansjö 129 86492 Matfors

Straxt söder om Sundsvall i Östansjö kan du bo lantligt på en gård med många möjligheter. Bostadshus i gott skick därtill ett flertal ekonomibyggnader så som en stor maskinhall/verkstad 240 kvm. passande olika verksamheter, såghus mm.

STRÖMSUND SKANSNÄSET 1:22

Skogsfastighet om 65 ha med hög andel skog i 35-årsåldern för hög årlig löpande tillväxt. Virkesförråd 4 870 m3sk och för området bra bonitet om 4,2 m3sk per ha/år. En stor del av fastigheten är åtkomlig från väg. Anbudsdatum 2022-09-13. Prisidé 1.500.000 kr

Såld

Bräcke Boggsjö 1:5 mfl

Större välskött skogsegendom om totalt 940 ha. Belägen mellan Gällö och Stugun. 785 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 89.500 m3sk Väl arronderat innehav.

Såld

NORDANSTIG ORTSJÖ 1:12

Tillväxt fastighet med bra vägnät. Ett skifte om totalt 62 ha. Virkesförråd 3.400 m3sk. Ingår i Gnarps Östra VVO ca 18.500 ha.

Såld

ÖSTERSUND PRISGÅRD 2:11 & 2:15

Obebyggda fastigheter i ett skifte om totalt 56 ha. Virkesförråd 2.500 m3sk. Ingår i VVO om ca 6000 ha. Fastigheten är belägen 20 km norr om Lit.

Såld

KROKOM FAXNÄLDEN 2:48

Obebyggd fastighet i ett skifte om totalt 292 ha. Virkesförråd 11 200 m3sk. Stor tillväxt fastighet med utvecklingspotential.

Såld

SKELLEFTEÅ HEDFORS 2:3

Skellefteå Hedfors 2:3 64 hektar obebyggd skogsmark till salu. I norra delen av Västerbotten tre mil från kusten uppströms Åbyälven .

Såld

BJURHOLM BASTUTRÄSK 1:12

Bjurholm Bastuträsk 1:12 134 hektar varav 67 hektar skogsmark Högt virkesförråd med skogar i alla åldersklasser

Såld

DOROTEA ÖSTRA ORMSJÖ 1:13, 1:14 & 1:15

Obebyggda skogsfastigheter med egen strand och bra vägnät Tre fastigheter i två sammanhängande skiften. Virkesförråd om 5 600 m³sk med möjlig direktavkastning. Andel i vägförening. Enskild jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3000 ha. Sista anbudsdag 2021-09-17

Såld

LULEÅ JÄMTÖN 9:5

Obebyggd fastighet i fyra skiften om totalt 75 ha. Virkesförråd 4 000 m3sk. En tillväxtfastighet med möjlig direktavkastning i vacker Norrbottnisk kustmiljö. Jakt i VVO om ca 6000 ha.

Såld

Ragunda Gevåg 1:8 & 4:45

Välskött skogsegendom om totalt 528 ha. 401 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 60.700 m3sk. Ett sammanhängande skifte, bra vägnät.

Såld

Hullsjön Stöde

Sundsvall Hullsjön 1:97, 1:98. 234 hektar skogsmark med bra arrondering och bra vägar. I Stöde. Välskötta skogar med virkesförråd om ca 30 000 m3. Jakt i viltvårdsområde.

Såld

Öje 8:8 Härnösand

Härnösand Öje 8:8 Skogsfastighet om 204 hektar med virkesförråd om 20 000 skogskubikmeter Fastigheten är obebyggd

Såld

RAGUNDA KULLSTA 3:22

Obebyggd skogsmark i tre sammanhängande fastigheter om 115 hektar. Virkesförråd 15 400 m³sk. Tillväxtfastigheter med hög andel medelålders skog. Jakt i Kullsta VVO om 3000 ha.

Såld

RAGUNDA KULLSTA 1:52

Obebyggd fastighet i tre skiften om totalt 73 hektar. Virkesförråd 9 300 m³sk. En tillväxtfastighet med möjlig direktavkastning i Vackert belägna Ragundadalen. Jakt i Kullsta VVO om 3000 ha. Anbudsdag 2021-06-11.

Såld

UMEÅ ÅBYN 1:19

Umeå Åbyn 1:19. Skog. Fastigheten är obebyggd och ligger 15 km från Umeå. 73 hektar varav 47 hektar produktiv skogsmark samt 4 hektar hävdad åkermark.

Såld

KALIX GAMMELGÅRDEN 18:1

Kalix Gammelgården 3:13, 7:21, 18:1 Obebyggd skogsfastighet 60 hektar strax utanför Kalix. Skogsskiften med stor del ungskog samt skiften vid älven och inne i byn. Anbudsdag 1 oktober 2021. Priside` 1 000 000 kr.

Såld

VILHELMINA GRANHÖJDEN 1:7, STRÖMNÄS 1:58

Bebyggda fastigheter i tre skiften om totalt 53 hektar. Virkesförråd 3 600 m³sk. Hög direktavkastning. Egen jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i jaktklubb om ca 3 500 hektar. Fiskerätt i Malgomajsjön. Sista anbudsdag 2021-09-10.

Såld

ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTANSJÖ 6:6

Örnsköldsvik Västansjö 6:6 Obebyggd skogsfastighet om 182 ha varav 171 ha produktiv skogsmark. Skog i alla åldrar, en fastighet som både växer mycket och där det finns möjlighet att ta ut avkastning. Anbudsdag 30 augusti 2021

Såld

SOLLEFTEÅ VÄSTERTJÄRN 1:26

Obebyggd fastighet om totalt 23 ha. Virkesförråd 3.600 m3sk. Fastigheten ligger 6 km Nordost om Junsele. Jakt i VVO om ca 4000 ha.

Såld

Härnösand Dalom 2:16

Skogsmark vid kusten. Norra udden på Hemsön strax utanför Härnösand är till salu. Dalom 2:16 är en obebyggd skogsfastighet om 125 hektar. Ligger på nordvästra delen av Hemsön och har berg, skogar och strand mot Storfjärden.

Såld

UMEÅ BERGA 1:1

Umeå Berga 1:1 är en obebyggd skogsfastighet om 54 ha. Fastigheten är belägen 3 mil nordväst om Umeå. 32 ha är produktiv skogsmark. Prisidé 800 000 kr.

Såld

SUNDSVALL KVARSÄTT 7:11

Obebyggd skogsegendom om totalt 175 ha. 10 km väster om Sundsvall. 163 ha produktiv skogsmark, virkesförråd 14.000 m3sk. Ett skifte, bra vägnät.

Såld

KRAMFORS BÄCKLAND 7:1

Kramfors Bäckland 7:1 Obebyggd skogsfastighet 76 hektar i Nordingrå. Prisidé 2 milj kr. Anbudsdag 11 oktober

Såld

STRÖMSUND HALLVIKEN 8:36

Bebyggd skogsfastighet med totalareal om 56 ha, en tillväxtfastighet med möjlig avkastning. 34 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 000 m3sk. Ingår i viltvårdsområde med areal 2 000 ha samt i Russfjärdens fiskevårdsområde.

Såld

BERG SÖDERHÖGEN 2:33

Skogs– och lantbruksgård om totalt 162 hektar vackert belägen i byn Söderhögen, 2,4 mil från Klövsjö. Enskild jakt med möjlighet att ansöka om medlemskap i 2 700 hektar. Virkesförråd om 7800 m³sk.

Såld

Offentlig auktion Lycksele

Lycksele Hedlunda 2:3 Gård med skog, åker, byggnader. Total areal 241 hektar. Fastigheten säljs genom offentlig auktion den 16 februari 2022

Såld

ÖRNSKÖLDSVIK TEG 1:8

Örnsköldsvik Teg 1:8 En samlad och välarronderad fastighet på 273 hektar i två närliggande skiften. Den innehåller 223 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 19 000 skogskubikmeter. Fastigheten är obebyggd. Skogsbilväg in i marken. Belägen 2 mil väster om Örnsköldsvik.

Såld

DOROTEA NYLAND 1:2

Obebyggd skogsfastighet med totalareal om 25 ha, intill Blaikfjället södra kant. 15 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 200 m3sk. Enskild jakt men för lokalt boende finns möjlighet ansöka om medlemskap i jaktklubb om 13 500 hektar.

Såld

KRAMFORS YTTERLÄNNÄS ALLMÄNNING 1:5

Kramfors Ytterlännäs Allmänning 1:5 Obebyggd skogsfastighet om 25 hektar i ett skifte. I sydvästra delen av Kramfors kommun nära gränsen mot Härnösand och Sollefteå kommungräns. Anbudsdag 15 november. Prisidé 650 000 kr.

Såld

SKELLEFTEÅ STORKÅGE 14:10, 16.13, 17:15

Skogsfastigheter utan byggnader om totalt 14,6 ha. 12,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 902 m3sk. Anbud senast 2022-03-21. Prisidé 400 000 kr.

Såld

SKELLEFTEÅ HÖSJÖÄLVEN 1:4

Skogsfastighet om totalt 33 ha med enkla byggnader. Virkesförråd 5710 m3sk. Anbud senast 2022-03-28. Prisidé: 1 400 000 kr.

Såld

LYCKSELE MEDELÅS 1:8

Obebyggd skogsfastighet 67 hektar, tillväxtfastighet med direktavkastning. 57 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 4 000 m3sk. God framkomlighet med bäriga marker och lättillgänglig . Fastigheten ingår i viltvårdsområde med areal om ca 7 600 ha.

Såld

BODEN JOHANNISBERG 1:19

Obebyggd skogsfastighet med totalareal om 123,5 ha, en tillväxtfastighet med hög direktavkastning. Ett virkesförråd om 9 200 m3sk. För området god bonitet. Möjlighet finns även att ansöka om medlemskap i jaktklubb med areal 1 500 ha.

Såld

KALIX VENIKSEL 1:8

Skogsfastighet om totalt 29,6 ha varav 24,5 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften. Virkesförråd 1688 m3sk. Medelbonitet 3,9 m3sk per ha. Byggnader i vackert, strandnära läge vid Venikselet. Anbud senast 2022-06-27 Prisidé: 850 000 kr

Såld

SKELLEFTEÅ JÖRNS-BRÄNNÄS 1:7

Skogsfastighet om totalt 135,7 ha varav 87 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 8416 m3sk. Prisidé: 2 700 000 kr.

Såld

Skellefteå Ånäset 2:19 & Skellefteå Lillträsk 1:10

Skogsfastigheter om totalt 119,3 ha varav 71 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 4424 m3sk. Anbud senast 2022-05-24. Prisidé: 1300000 kr.

Såld

SKELLEFTEÅ VARGTRÄSK 1:2

Skogsfastighet i fint strandnära läge vid Vargträsk om totalt 79 ha landareal och 19 ha vatten. 41,3 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd 1371 m3sk. Anbud senast 2022-06-01 Prisidé: 650 000 kr.

Fastighetsförmedling

Besöksadress: Kastellgatan 7, 871 33 Härnösand och Akademigatan 4, 831 21 Östersund


Telefon: 010-583 10 00

Fastighetsförmedling

Clas Tjäder

Clas Tjäder

Mäklarchef

Thomas Simensen

Thomas Simensen

Mäklare

Per Stadling

Per Stadling

Mäklare

Emil Lundström

Emil Lundström

Mäklare

Charlotta Rosell Sundström

Charlotta Rosell Sundström

Mäklare